Padraig Pearse Gaeltacht Scholarships 2019

***The application process for the Pádraig Pearse Gaeltacht Scholarships 2019 is now open.***

The Pádraig Pearse Gaeltacht Scholarships commenced in 2016 to recognise the strong ties between Pádraig Pearse and the County of Galway and to mark the centenary of the 1916 Rising.

In 2017 and 2018, 10 Scholarships were awarded each year to fund the attendance of qualifying second level students at Gaeltacht Summer Colleges in County Galway. It is proposed to award 12 Scholarships this year, dependent on demand and availability. The 12 Scholarships are comprised of full Scholarships to be presented by Galway County Council and also, Scholarships to be presented jointly between the Gaeltacht Colleges listed below and Galway County Council:

 • Coláiste Chonnacht, An Spidéal
 • Coláiste Chamuis, An Tulach / Camas / Ros an Mhíl
 • Coláiste Lurgan, Indreabhán
 • Coláiste Sheosaimh, Carna/ Cill Chiaráin
 • Spleodar, Ros Muc / Corr na Móna / Leitir Mealláin / Leitir Móir
 • Coláiste Chiaráin, An Cheathrú Rua

An Application Form and Information Leaflet is attached for circulating to interested students in your school.  Closing date for return of completed forms is Tuesday 19th March 2019.

 —————————————————————————————————————

Cuireadh tús le Scoláireachtaí Gaeltachta Pádraig Mhic Phiarais in 2016 chun aitheantas a thabhairt don cheangal láidir idir Pádraig Mac Piarais agus Contae na Gaillimhe agus chun comóradh a dhéanamh ar chéad bliain ó tharla Éirí Amach 1916.

In 2017 agus 2018, bronnadh 10 Scoláireacht gach bliain chun freastal na ndaltaí cáilitheacha iarbhunoideachais ar Choláistí Samhraidh Gaeltachta i gContae na Gaillimhe, a mhaoiniú. Tá sé beartaithe 12 scoláireacht a bhronnadh i mbliana, ag brath ar éileamh agus ar an soláthar. Beidh leath de na scoláireachtaí á maoiniú go hiomlán ag Comhairle Chontae na Gaillimhe agus beidh scoláireachtaí eile á maoiniú ag Comhairle Chontae na Gaillimhe i gcomhpháirt leis na Coláistí Gaeltachta atá liostaithe thíos:

 • Coláiste Chonnacht, An Spidéal
 • Coláiste Chamuis, An Tulach / Camas / Ros an Mhíl
 • Coláiste Lurgan, Indreabhán
 • Coláiste Sheosaimh, Carna / Cill Chiaráin
 • Spleodar, Ros Muc / Corr na Móna / Leitir Mealláin / Leitir Móir
 • Coláiste Chiaráin, An Cheathrú Rua

Tá Foirm Iarratais agus Bileog Eolais iniata le scaipeadh ar mhic léinn i do scoil, a mbeadh spéis acu ina leithéid seo.

Is é Dé Máirt, an 19 Márta 2019 an dáta deiridh chun na foirmeacha comhlánaithe a sheoladh ar ais chugainn.

Information Leaflet

Application Form