GRETB’s Gaeltacht Scholarship Programme (Summer 2019)

Faigh an fhoirm iarratais thíos le haghaidh Clár Scoláireachta Gaeltachta na GRETB do 2019 i gColáiste Chamuis, Indreabhán www.colaistechamuis.ie. Tá an clár scoláireachta Gaeltachta oscailte do mhic léinn uile, ach amháin lucht Ardteistiméireachta. Ní cheadófar ach scoláireacht amháin (1) a dhámhachtain ar aon teaghlach ar leith.

Please find application form below for GRETB’s Irish language Gaeltacht Scholarship Programme for 2019 in Coláiste Chamuis, Indreabhán www.colaistechamuis.ie. The Gaeltacht scholarship programme is open to all classes, except the Leaving Certificate class. Please note that only one (1) scholarship may be awarded to any one household/family.

Forms should be returned to Mr Ó Tuairisg by interested students before Fri 11th Jan 2019.

Foirm Iarratais 2019- leagan dátheangach (Application form)