Eureka Press Release Ireland

eureka

Eureka Press Release Ireland

Tá dhá scoil de chuid an GRETB, Coláiste na Coiribe agus Coláiste Bhaile Chláir ag glacadh páirt í dtogra nua idirnáisiúnta le trí thír eorapach eile, an Ríocht Aontaite, Poblacht na Seice agus an Ghréig. Beidh an togra Eureka, atá maonaithe ag Erasmus ag díriú ar foghlaimeoirí tréitheacha le sárbhuachanna i réimse difriúla. Is é aidhm an togra seo, ná léargas a fháil ar an stadas reatha sna tíortha atá páirteach, ar cé chomh eifeachtach agus atá siad ag aithint na foghlaimeoirí seo, agus céard a dhéantar chun iad a thacú ina gcuid dul chun cinn tríd an córas oideachais. Tá sé i gceist tobair acmhainnaí agus deá chleachtais a tharraingt le chéile, maraon le traenáil a chuir ar fáil do mhúinteoirí sna tíortha uile atá páirteach. Táthar ag súil go ndéanfar an teolas seo a scaipeadh i measc comhghleacaithe i scoileanna na múinteoirí a bheas páirteach, agus feasacht a mhéadú i gcoitinne faoi na dúsláinn atá ann don grúpa áirithe seo, atá dearmad déanta orthú go minic.

Tá an togra Eureka eagraithe in Éireann ag GTI, Coláiste Breis Oideachais de chuid an GRETB, atá taithí fada acu ar tograí idirnáisiúnta den saghas seo. Tá eagraíocht oideachais dar b’ainm Titan Partnerships Ltd. atá lonnaithe i mBirmingham, Shasana i bhfeighil an togra. Tionóladh an chéad cruinniú idirnáisiúnta i gceann ceathrú Titan i mBirmingham ar an 15ú, 16ú Nollaig, 2016. Déanfaidh gach tír atá rannpháirteach sa togra cruinniú nó seisiún traenála a óstáil thar an dá bhliain a mhairfidh an togra.

Thíos; Toscairí a d’fhreastal ar an chéad chruinniú idirnáisiúnta a thionóladh i mBirmingham ar an 15ú, 16ú Nollaig, 2016.

 

 

Two GRETB schools, Coláiste na Coiribe and Coláiste Bhaile Chláir are involved in an exciting new international project with three other European countries, UK, Czech Republic and Greece. Eureka, an Erasmus funded project will focus on Gifted and Talented learners. The project aims to establish current levels of identification and intervention for gifted and talented children in participating countries, to collate a database of best practice and resources and to train teachers from each participating country in effective practices in this area. It is hoped that these teachers will disseminate this learning to colleagues in their respective organisations, and generally help to raise awareness of the special needs and challenges of this often overlooked cohort.

The Eureka project is coordinated in Ireland by GTI College of further Education, Fr. Griffin Rd. Galway, a GRETB school with vast experience in international projects of this nature. The main organisers of the project are the UK based organisation Titan Partnership Ltd. Titan Partnership is a cross-phase membership network of Nursery, Primary and Secondary schools, FE colleges, Private Training Providers and Universities which works with businesses and community partners for the benefit of children and young people in Birmingham. The first transnational meeting of participants took place in Birmingham, UK on December 15th – 16th, 2016. Each participating country will host a meeting or training event over the two year duration of the project.

Below; Delegates pictured at the first transnational meeting of the Eureka Project which took place in Birmingham on Dec. 15th – 16th, 2016.